Aktualności dla systemów celnych.


 

18 sierpnia 2019
Aktualizacja 1 luty 2020 - gra zakończona, gratulujemy zwycięzcom.  Po raz kolejny zbliża się ostateczny termin rozstania Wielkiej Brytanii z UE. Ktoś będzie się cieszył, ktoś będzie żałował, ktoś będzie
17 lipca 2018
Dostępny jest dodatkowy moduł pozwalający na monitorowanie kwot zabezpieczenia generalnego dla modułu Skład Celny. Szczegóły dostępne są w zaktualizowanej instrukcji modułu Skład Celny. W kolejnych wersjach programu pojawi się również
29 grudnia 2017
W związku z planowanym wprowadzeniem systemu CUDA w KAS z początkiem 2018, dodaliśmy w programie możliwość obsługi przekazywania załączników w formie elektronicznej. Podmiot może przekazywać do administracji załączniki do zgłoszenia
20 grudnia 2017
W związku z planowanym ogólnopolskim wdrożeniem usługi AIS-Import przygotowaliśmy obsługę zgłoszeń ZC215 w procedurach standardowych. Użytkownik przy wysyłaniu zgłoszenia do systemów KAS będzie miał możliwość wyboru do którego z systemów
20 grudnia 2017
Przygotowaliśmy możliwość generowania pliku JPK-XML w module Faktura. Ponieważ w programie SAD EC Win rejestrowana jest sprzedaż, program generuje plik JPK-VAT dotyczący sprzedaży. JPK-VAT można zaimportować do systemów F-K (jeśli

O nas

Zajmujemy się oprogramowaniem do zgłoszeń celno-podatkowych od 1992 roku.

Dzięki naszemu doświadczeniu dostarczamy systemy informatyczne dostosowane do potrzeb użytkowników i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

Wisetech Global (International)
Limited (Sp. z o.o.)
ul.Łukasińskiego 116 pok 125

71-215 Szczecin

 

  +48 91 4824-431, 4555-051
sadec.orders@wisetechglobal.com

 

 

 

SADEC © WebWave 2017