Systemy Celne

Bezpłatna konsultacja

 

Jeśli nie wiesz, które moduły są niezbędne w twojej działalności, z chęcią pomożemy w doborze odpowiednich narzędzi które pozwolą na zoptymalizowanie procesów związanych z odprawami celnymi i procedurami. 

SAD EC Win

System SAD EC Win jest naszym sztandarowym produktem, który posiada obecnie na terenie całego kraju kilkaset instalacji i kilka tysięcy stałych użytkowników. 

W okresie intensywnych szkoleń agentów celnych był on używany jako wzorcowy program do tworzenia dokumentacji celnej, podczas kursów na agentów celnych.

 

W skład systemu informatycznego SAD EC Win wchodzi kilkanaście dowolnie zestawianych modułów przeznaczonych do przygotowywania dokumentacji celnej i podatkowej. Tam, gdzie jest to możliwe i wskazane funkcjonalnie, moduły współpracują ze sobą i udostępniają wspólne dane.

Wykonaliśmy wiele zaawansowanych wdrożeń integrując nasze oprogramowanie z systemami księgowymi, magazynowymi czy przebiegu produkcji i łańcucha dostaw.

 

Już w podstawowej wersji oprogramowanie zapewnia przygotowywanie zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych, wywozowych i tranzytu.


Zakres funkcjonalny podstawowej wersji programu:

 

 • przygotowywanie zgłoszeń celnych na podstawie dokumentów handlowych w procedurze standardowej dla przywozu, wywozu i tranzytu

 • automatyczne grupowanie pozycji fakturowych, podział kosztów transportu, wyznaczanie stawek i preferencji celnych

 • generowanie zgłoszeń celnych w formie papierowej oraz jako zgłoszenia elektroniczne XML (systemy Celina/ICS/AIS, AES, NCTS2)

 • generowanie dokumentów D.V.1, załączników do pól 31, 40, 44

 • zintegrowana taryfa celna Isztar 3

 • zintegrowane słowniki niezbędne do przygotowywania dokumentów celnych

 • lista wszystkich jednostek administracji celnej

 • aktualizowane na bieżąco tabele kursów celnych i NBP

 • baza kontrahentów

 • import danych dotyczących zgłaszanych towarów (w standardzie formatowany plik tekstowy z możliwością dodania nowych formatów XML, XLS, CSV ...)

 • obsługa komunikacji z administracją celną (automatyczna wymiana komunikatów drogą email)

 • definiowany przez użytkownika indeks towarowy pozwalający na automatyczną taryfikację powtarzających się towarów

 • wbudowany moduł do podpisów elektronicznych

 • baza użytkowników z możliwością nadania uprawnień do wybranych funkcji programu

 • wbudowana obsługa tworzenia kopii zapasowych bazy, z możliwością przesyłania utworzonej kopii na zewnętrzny serwer FTP

 • rozbudowana konfiguracja programu

 • możliwość pracy jedno lub wielostanowiskowej, w tym pracy zdalnej w technologii zdalnego dostępu

 • możliwość pracy wieloodziałowej

 • centrum komunikatów zbierające krytyczne informacje z różnych modułów o nadchodzących terminach lub niezakończonych procedurach
   

Obsługa baz danych programu SAD EC Win jest oparta na sprawdzonej i niezawodnej bazie MS SQL Server (wersje 2005 i nowsze).

Procedura uproszczona

Moduł dodatkowy do podstawowej wersji programu SAD EC Win.

Umożliwia obsługę procedur uproszczonych dla zgłoszeń niekompletnych, wniosku o objęcie procedurą z przedstawieniem dokumentów handlowych oraz wpisu do rejestru towarów.

Użytkownik ma możliwość prowadzenia dowolnej ilości rejestrów PU w tym dla różnych form uproszczeń.


Zakres funkcjonalny modułu Procedura uproszczona:

 

 • pełna integracja z programem SAD EC Win - po instalacji jest to dodatkowa funkcja w menu programu

 • możliwość prowadzenia wielu ewidencji

 • zaawansowana konfiguracja modułu

 • przygotowywanie powiadomień i wpisów do rejestru na podstawie zgłoszenia celnego (tak zwany mały SAD)

 • tworzenie zgłoszeń uzupełniających dla wybranych wpisów do rejestru lub za podany zakres numerów lub dat wpisów

 • generowanie wielu załączników do zgłoszenia celnego uzupełniającego

 • możliwość wysyłki rejestru PU (PDF) do importera dla każdego wykonanego wpisu

 • wydruk różnych form rejestru PU w tym, z informacją o wpisach objętych rozliczaniem VAT zgodnie z art. 33a

Skład Celny/Skład Podatkowy/Magazyn Czasowego Składowania/WOC

Są to dodatkowe moduły do podstawowej wersji programu SAD EC Win.

Pozwalają one na prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej procedury składu celnego, magazynu czasowego składowania oraz składu podatkowego.

Również te moduły zapewniają bardzo ścisłą integrację ze zgłoszeniami celnymi programu SAD EC Win, oraz deklaracjami skróconymi.

 

W przypadku składu podatkowego, zalecamy również zapoznanie się z modułami EMCS.PL oraz ewidencja banderol.

 


Zakres funkcjonalny modułów:

 

 • pełna integracja z programem SAD EC Win - po instalacji jest to dodatkowa funkcja w menu programu

 • możliwość prowadzenia wielu ewidencji

 • zaawansowana konfiguracja modułu

 • przygotowywanie dokumentów przyjęć i wydań towarów, prowadzenie kartotek stanów bieżących

 • automatyczne generowanie dokumentów SAD dla wydań ze składu celnego

 • automatyczne generowanie dla składu celnego dokumentów PZ na podstawie zgłoszenia w procedurze 7100

 • generowanie wielu raportów stanów/obrotów/inwentaryzacyjnych, a przede wszystkim ewidencji składu

 • dla dokumentów PZ składu podatkowego, możliwość tworzenia PZ na podstawie komunikatu IE801

EMCS.PL

Dodatkowe moduł do podstawowej wersji programu SAD EC Win.

Pozwala na zautomatyzowane przetwarzanie komunikatów  dla systemu EMCS.PL. 

W porównaniu do możliwości oferowanych przez formularze PUESC, czas potrzebny na przygotowanie komunikatu jest wielokrotnie mniejszy - większość komunikatów korzysta z danych dostępnych z poprzednich komunikatów dotyczących przemieszczenia.

Dokumenty dodatkowe: DS, WPR1, INF, T5, EUR1, FORM A, Świadectwo Pochodzenia, ATR, CMR, Karnet TIR, AKC-U/A/S, ADT/ADT

Dodatkowe moduł do podstawowej wersji programu SAD EC Win.

Pozwalają one na generowanie dokumentów towarzyszących zgłoszeniu celnemu.

W zależności od potrzeb, użytkownik może zamówić tylko te moduły, które faktycznie będą używane w jego działalności.

Uszlachetnianie bierne i czynne

Dodatkowe moduł do podstawowej wersji programu SAD EC Win.

Pozwalają one na rozliczanie procedur odpowiednio uszlachetniania biernego i czynnego, prowadzenie ewidencji i kontrolę bieżącego wykorzystania pozwoleń.

 

O nas

Zajmujemy się oprogramowaniem do zgłoszeń celno-podatkowych od 1992 roku.

Dzięki naszemu doświadczeniu dostarczamy systemy informatyczne dostosowane do potrzeb użytkowników i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

Wisetech Global (International)
Limited (Sp. z o.o.)
ul.Łukasińskiego 116 pok 125

71-215 Szczecin

 

  +48 91 4824-431, 4555-051
sadec.orders@wisetechglobal.com

 

 

 

SADEC © WebWave 2017